Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2022

Ενημέρωση για το Σχέδιο Ανάληψης

Εικόνα
Έχει έρθει η ώρα να βγει το επόμενο τμήμα πληροφοριών σχετικά με το σχέδιο Ανάληψης για τον πλανήτη αυτό. Κάποιες πληροφορίες για το σχέδιο Ανάληψης έχουν ήδη δοθεί σε προηγούμενη ενημέρωση: http://universalblessing.blogspot.com/2016/03/blog-post.html   Από τότε το σχέδιο έχει εξελιχθεί και έχουν δοθεί νέες πληροφορίες από τις Φωτεινές Δυνάμεις. Κυριότερα, οι Φωτεινές Δυνάμεις επικοινώνησαν ότι το παράθυρο Ανάληψης των ετών 1975-2025 ΔΕΝ θα κλείσει το 2025, αλλά θα παραμείνει ΜΟΝΙΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι οι ενέργειες θα συνεχίσουν να αυξάνονται, και από το 2025 οι ενέργειες Ανάληψης θα ρέουν μόνιμα από τον Γαλαξιακό Κεντρικό Ήλιο μέσω του ηλιακού μας συστήματος προς την πλανητική επιφάνεια. Οι Φωτεινές Δυνάμεις αρνήθηκαν να σχολιάσουν τι σημαίνει αυτό πρακτικά όσον αφορά τη χρονική στιγμή του Γεγονότος. Βάσει των πληροφοριών που διαθέτω, μπορώ να κάνω μια εμπεριστατωμένη εικασία υποθέτοντας δύο πιθανά σενάρια. Το πρώτο σενάριο προβλέπει το Γεγονός σε ένα παράθυρο 3-15 μηνών από